لطفا صبر کنید...

ثبت اطلاعات فرزندان بازنشستگان فولاد خوزستان

به سیستم ثبت نام آزمون استخدامی شرکت فولاد خوزستان سال 1397 خوش آمدید
استخدام شرکت فولاد خوزستان
پیام سیستم

زمان ثبت نام به پایان رسیده است

درصورت فعال بودن دریافت کارت آزمون، گزینه آن را در منوی سمت راست مشاهده خواهید نمود